OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV

V podjetju Tomtim d.o.o. (v tem dokumentu uporabljamo tudi “mi”, “nas” in “naši”) jemljemo varstvo vaših osebnih podatkov, ki jih pridobimo, ko uporabljate spletno stran https://tomtim.net (»spletna stran«) resno in odgovorno. Naša prednostna naloga je, da zbrane osebne podatke varujemo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

To Obvestilo vsebuje vse informacije o tem, kako v podjetju Tomtim d.o.o. zbiramo, hranimo ali drugače obdelujemo:

 1. osebne podatke fizičnih ali pravnih oseb – obiskovalcev spletne strani https://tomtim.net
 2. osebne podatke fizičnih fizičnih ali pravnih oseb, s katerimi pridemo v stik izven spletnega mesta, npr. preko e-pošte, telefona, ob osebnem srečanju ali kako drugače; (v nadaljevanju posameznik ali vi).

Namen pričujočega Obvestila o varstvu podatkov (»Obvestilo«) je, da vas seznanimo s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in v kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega Obvestila.

Za zagotavljanje skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si pridržujemo pravico do njegovih sprememb ali dopolnitev. Prosimo vas, da spremljate posodobitve o spremembah na naši spletni strani.

UPRAVLJANJE

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem obvestilom, je podjetje Tomtim, d.o.o., matična številka 1872095, naslov Smrtnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki ga zastopa direktor Tom Bajec.

Z nami lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kontakt: info@tomtim.net

Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske družbe

Mladoletne osebe do 18 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 18 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom. Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

ZBIRANJE

Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete sami, tako da obiščete našo spletno stran, izpolnite spletni obrazec (kontaktno formo) na naši spletni strani in/ali pošljete povpraševanje. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije in podatke, ki so dostopni ali pa so nam bili posredovani iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, družbenih medijev).

 1. kontaktne podatke

Ti vključujejo vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnite obrazce za povpraševanje na spletnem mestu ali komunicirate z nami po telefonu, e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključujejo tudi vse podatke, ki nam jih posredujete, ko prijavite kakršno koli težavo, ki se pojavi med obiskom te spletne strani. V teh primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki lahko vključujejo vaše ime, priimek, e-poštni naslov, številka mobilnega telefona, številka službenega telefona, naslov ter ostale posredovane podatke.

 1. podatke o strežniku

Ko uporabljate to spletno stran, zbiramo različne podatke v dnevniku strežnika, med drugim: datume in čase obiskov; obiskane podstrani; vaš naslov IP; nastavitev časovnega pasu; čas, ki ste ga prebili na našem spletnem mestu; posnetke zaslonov ob klikih na tej spletni strani; informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali; odzivni čas strani; napake pri prenosih; dolžine obiskov posameznih strani in podatke o interakciji na strani.

 1. podatke o napravah

Zbiramo podatke o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do te spletne strani, vključno z modelom, operacijskim sistemom in različico strojne opreme, spletnim brskalnikom, ki ga uporabljate, in drugimi identifikatorji vaše naprave.

 1. podatke o stikih z nami

Vodimo evidenco o vaših stikih z nami, zlasti o datumu (lahko tudi o času) stika in razlogu zanj. To velja za vse vrste stikov (telefon, SMS, pošta, elektronska pošta, v živo).

 1. podatke iz družbenih omrežij

V trženjskih akcijah uporabljamo tudi družbene medije (npr. Facebook, Instagram). Na zunanje povezave zato klikate na lastno odgovornost, takoj ko se vzpostavi neposredna povezava s strežniki teh socialnih omrežij oz ponudnikov storitev in se v odvisnosti od vaših nastavitev, lahko obdeluje za njihove nadaljnje namene, vključno za namene oglaševanja in neposrednega trženja. Tomtim d.o.o. ne prevzema odgovornosti za nikakršno škodo ali implikacije, ki jih povzroči obisk katere koli navedene zunanje povezave. Če sledite povezavi na drugo spletno mesto, s tem zapustite naše spletno mesto in se to Obvestilo o varstvu podatkov ne nanaša na vašo uporabo drugih spletnih mest ali vaše dejavnosti na njih.

OBDELAVA

Uporabniki vaših osebnih podatkov so naši zaposleni, ki so pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov, pogodbeni obdelovalci ter javni organi, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tako veleva veljavna zakonodaja. Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Tretjim osebam jo bomo razkrili le, če je to nujno potrebno, če so zaupanja vredne in so z nami podpisale dogovor o nerazkrivanju ali če ste nam to izrecno dovolili.

V določenih primerih je za izvajanje naše dejavnosti potrebna in dogovorjena pogodbena obdelava osebnih podatkov, npr. s podjetji, ki zagotavljajo delovanje naših storitev (računovodski servis, dobavitelji in vzdrževalci programske opreme, skrbniki IT, tiskarji, tehnična podpora, pogodbeni partnerji, ki za nas opravljajo storitve analize uporabe, neposrednega trženja itd.). Pogodbeni obdelovalci osebne podatke obdelujejo v našem imenu in za naš račun. Brez utemeljenega zahtevka in brez izrecnega pisnega našega soglasja, pogodbene obdelave ne smejo prenesti na pogodbene podobdelovalce.

Vaši osebni podatki so naša poslovna skrivnost. Naši zaposleni obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako kot naši zaposleni, zato so vaši podatki varni.

Nekatere vaše osebne podatke tako moramo deliti z naslednjimi podjetji:

 • Google Analytics z anonimiziranimi IP naslovi (Google Inc.) – Google Analytics je spletna storitev za analizo obiskovalcev spletnih strani, ki jo omogoča podjetje Google Inc. (“Google”). Google uporablja zbrane podatke za sledenje in analizo uporabe naše spletne strani, za pripravo poročil o uporabi naše spletne strani in jih deli z drugimi Google storitvami.

Google lahko uporablja zbrane podatke za personalizacijo in kontekstualizacijo oglasov v svojem oglasnem omrežju.

Nastavitve, ki jih uporabljamo, posredujejo Googlu vaš IP naslov le v anonimizirani obliki. To pomeni, da skrajša vaš IP naslov v državi članici EU. V izjemnih primerih lahko posreduje celoten IP naslov na Google server v Združenih državah Amerike in ga anonimizira tam.

Več informacij na: na http://www.google.com/analytics/terms ali na https://policies.google.com/?hl=en.

 • Facebook in Facebook Messenger pogovor z obiskovalci spletne strani (Facebook, Inc.) – Spletna storitev The Facebook Messenger Customer Chat je del Facebook Messenger live chat platforme, ki jo ponuja podjetje Facebook, Inc.

Opozarjamo, da mi kot ponudnik spletne strani ne prejmemo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov in njihovi uporabi s strani Facebook.

 • Instagram: Na naši spletni strani so povezave na funkcije službe Instagram. Te funkcije ponuja Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ko ste vpisani v vaš Instagram-račun, lahko s klikom Instagram-gumba vsebine naših spletnih strani povežete z vašim Instagram-profilom. Tako lahko Instagram dodeli vaš obisk naše spletne strani vašemu uporabniškemu računu.

Opozarjamo, da mi kot ponudnik spletne strani ne prejmemo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov in njihovi uporabi s strani Instagrama.
Več informacij na: Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

 • WhatsApp: Aplikacija ki omogoča pošiljanje sporočil ter pogovor, uporablja internetno povezavo vašega telefona, tako da se izognete zaračunavanju SMS-sporočil. V aplikaciji WhatsApp delite tudi svoje najbolj osebne podatke.

Opozarjamo, da mi kot ponudnik spletne strani ne prejmemo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov in njihovi uporabi s strani WhatsApp.

Več informacij na: https://faq.whatsapp.com/

V kolikor vas zanima, katere podatke obdelujemo si oglejte Politika piškotov.

HRAMBA PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, v katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakona ali ki bi jih morda potrebovali za dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

PRAVICE

Posamezniku so v zvezi z njegovimi osebnimi podatki zagotovljene naslednje pravice, za uveljavitev katerih se lahko kadarkoli obrne na nas, preko e-poštnega naslova info@tomtim.net.

Pravice posameznikov:

 • Do preklica privolitve
 • Do dostopa do osebnih podatkov
 • Popravka osebnih podatkov
 • Izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe)
 • Do omejitve obdelave
 • Do prenosljivosti podatkov
 • Do ugovora obdelavi

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od posameznika zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le, če dokažemo, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani ali našega poslovnega sodelovanja. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Ne prevzemamo odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov. Ravno tako ne prevzemamo odgovornosti za (ne)varno rabo interneta, nepravilno ali slabo zaščito vašega računalnika pred nepooblaščenimi vdori, (ne)uporabe zaščite pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo, varnostno kopiranje vaših podatkov, ter varno rabo interneta s pomočjo katere posredujete svoje podatke.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Pravico imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE

To Obvestilo je objavljeno na spletni strani https://tomtim.net in je posodobljeno 14.11.2021.

Svetujemo vam, da si poleg tega Obvestila preberete tudi Splošne pogoje ter Politiko piškotov, ki so objavljeni na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom ter morebitno zavezujočo pogodbo o opravljanju storitev med vami in nami.

Tomtim d.o.o.